Zaproszenie na Walne Spotkanie Członków Lubuskiego Klubu Tenisowego “GRAND SLAM” 2018

W imieniu prezesa naszego Klubu Tenisowego

zapraszamy na

WALNE SPOTKANIE CZŁONKÓW

Lubuskiego Klubu Tenisowego
“GRAND SLAM”

dnia 26.04.2018 godz. 19:00

w restauracji RETRO

W związku z potrzebą uporządkowania i uregulowania działalności naszego stowarzyszenia, prezes Klubu “Grand SLAM” Mariusz Zarzycki,

zaprasza do uczestnictwa w WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW,

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lubuski Klub Tenisowy Grand Slam

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Sprawdzenie obecności i kworum.

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania  z działalności stowarzyszenia w tym sprawozdania  finansowego za poprzedni rok 2016.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.

8. Przedstawienie planu prac oraz zaproponowanie składki członkowskiej na 2018 rok.

9. Dyskusja

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej  na rok 2018.

 

11. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania.

12. Zakończenie.

13. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione. 

 

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na DZIAŁALNOŚĆ NASZYCH KORTÓW przyjdź!!!

Obecność obowiązkowa!

 

W okresie 18-21 kwietnia 2018 planowane są prace związane z przygotowaniem kortów, prosimy o zaangażowanie! Dokładne info u  Mariusza i na naszej grupie na Whatsupie

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

WhatsApp chat