Powiadomienie o Walnym Spotkaniu Członków „GRAND SLAM” – 03.03.2020

Powiadomienie o Walnym Spotkaniu Członków Stowarzyszenia 
„GRAND SLAM”

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem tegorocznego sezonu tenisowego, prezes Klubu „Grand SLAM” Tomasz Sandecki wraz z zarządem zapraszają do czynnego uczestnictwa w

 WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW,

dnia: 03.03.2020 godz: 18:30

miejsce: Gubin, Basztowa 2,  I piętro.

           (siedziba szkoły rodzenia Iwony Pietsch)

 Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Przedstawienie przez prezesa planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania  z działalności stowarzyszenia w tym sprawozdania  finansowego za poprzedni rok 2019.
 5. Dyskusja i pytania.
 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie planu prac, inwestycji oraz składki członkowskiej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej  na rok 2020.
 9. Przedstawienie zasad korzystania z kortów – regulamin.
 10. Prezentacja i glosowanie nad przyjęciem regulaminu stowarzyszenia.
 11.  Dyskusja na temat planowanych imprez w bieżącym sezonie.
 12.  Przygotowanie wniosku do Rady Miasta o dofinansowanie na rok 2021.
 13.  Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników  Walnego Zebrania.
 14.  Zakończenie.
 15.  Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione. 

Liczymy na Twoja obecność i aktywny udział w zebraniu! 

Twój glos ma znaczenie!

Czekaja nas prace związane z porządkami i przygotowaniem kortów, będziemy informować o planowanych pracach, prosimy o zaangażowanie!

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

WhatsApp chat