Powiadomienie o Walnym Spotkaniu Członków Stowarzyszenia „GRAND SLAM”

W związku z potrzebą uporządkowania i uregulowania działalności naszego stowarzyszenia, prezes Klubu „Grand SLAM” Mariusz Zarzycki,

zaprasza do czynnego uczestnictwa w strategicznie ważnym WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW,

DNIA 04.04.2017

godz 18:30

miejsce: Restauracja LECH I piętro.

 Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lubuski Klub Tenisowy Grand Slam

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

2. Sprawdzenie obecności i kworum.

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania  z działalności stowarzyszenia w tym sprawozdania  finansowego za poprzedni rok 2016.

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016.

8. Przedstawienie planu prac oraz zaproponowanie składki członkowskiej na 2017 rok.

9. Dyskusja

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składki członkowskiej  na rok 2017.

11. Przedstawienie propozycji Pawła Pietsch odnośnie  współpracy pomiędzy  klubem a reprezentowaną przez niego szkołą tenisa ”Dropsy”.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy ze szkołą tenisa „Dropsy”.

14. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania.

15. Zakończenie.

16. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione. 

 

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na DZIAŁALNOŚĆ NASZYCH KORTÓW przyjdź!!!

Obecność obowiązkowa!

Cały czas trwają na kortach intensywne prace za sprawą inicjatywy Piotra Kopacza na kortach pojawiał się woda, mamy nowe ogrodzenie i co jeszcze sami zobaczcie;)

Czeka nas dużo prac związanych z porządkami i przygotowaniem kortów, prosimy o zaangażowanie!

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

WhatsApp chat